Anna Rutkowska
ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE M.F.
Nr 4499/97

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 17

05-807 Podkowa Leśna

                    NIP:        534-115-57-81
                    Regon:     012829686

                    mobile:     +48 668 515 660
                   tel./fax:     0-22 759 22 05
                     e-mail:        biuro@branka.pl